Administrace   Roh
 
Obecní úřad
Historie
Současnost
Informace
Návštěvnost

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005


Obec Jahodov

 

Obec Jahodov

 

Obecně závazná vyhláška  č.  2…/ 2005 ,

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

 

 

 Zastupitelstvo obce Jahodov se na svém zasedání dne 7.12. 2005. usnesením č. 2… usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle ustanovení § 24 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

. Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti,

zdraví a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:

 

   pohyb se zvířaty a  volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích

.

 

Čl. 2

Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností

 

        

     Činnost uvedenou v čl. 1   je možno vykonávat na vymezených veřejných prostranstvích po celý den, pokud jde o pohyb osob se zvířaty( psi, event. jiná chovaná zvířata) na vodítku a s košíkem,při čemž vymezeným veřejným prostranstvím se pro tento účel rozumí místní obecní komunikace a  silnice č.3192 procházející obcí. Volný pohyb psů je povolen pouze na veřejném prostranství v prostoru u požární nádrže( č.pa 439 k.ú. Jahodov) a to pod kontrolou jejich majitelů. 

     V obci Jahodov jsou jako veřejná prostranství používány pouze místní obecní komunikace a okresní silnice č.3192. Dále pak prostor u požární nádrže č.pa 439 v k.ú. Jahodov

   

 

 

 

 

Čl. 3

Zákaz činností  na vymezeném  veřejném prostranství

 

Zákaz činností uvedených v čl. 1, je vyjmenován ve vztahu k veřejným prostranstvím v obci zcela v čl. 2 této obecně závazné  vyhlášky.

 

              

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna  2005.

 

 

 

 

 

 

 

…………………….                                                  ……………………….

        Karel  Kubec                                                           František Šeda

         místostarosta                                                               starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  13. prosince 2004.

 

Sejmuto z úřední desky dne:   30.prosince 2004.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

        

Copyright © Internetové stránky obce Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 24.03. 2006 (1515 čtenářů)

[ Zpět ]


2006 - UNITED-NUKE http://united-nuke.openland.cz/lang/czech