Matematika 2 .ročník - Odčítání jednociferného čísla s přechodem přes desítku do 100

Do sta čísla odčítej na výsledky pozor dej.

Riesnerova D.

Odčítej čísla s přechodem přes desítku.
32-4
86-7
34-5
27-8
53-6
48-9
62-7
52-4
78-9
34-8
85-6
93-4
37-9
43-7
55-8
63-9
31-5
82-3
94-7
56-9