Matematika 2. ročník - Přičítání a odčítání desítek k číslu do 100

Přidej,uber desítky a máš správné výsledky.

Riesnerova D.

Správně přičítej a odčítej desítky.
32+20
60+31
94-30
87-20
30+36
56-40
82-60
45+30
71-60
23+40
39+30
77-40
82-40
32-10
66+20
75-50
33+30
98-90
83+10
64-50