Květa Stejskalová Desetinná čísla

Pro vás děvčata, je to hračka.

Doplň správně jednotky.