Květa Stejskalová M3/2

Domestic animals

Zameč, zabuč, zakdákej, testíku se nelekej!

Přelož názvy domácích zvířat do angličtiny (urči ve výběru)
kráva
slepice
kuře
kohout
prase
kachna
krocan
husa
králík
ovce
kočka
pes
koza
kůň