Skautský tábor 2003

Tábořiště: Kopretinová louka u Tatenic

 

 

Tento zápis o skautském táboru je doslovný opis jednotlivých dnů z kroniky chlapců - včetně chyb pravopisných i diakritických. Proto omluvte tyto chyby, jsou tu pro naše potěšení!

Den 1. - neděle 27.2.2003

   Přijeli jsme autobusem, který vyjížděl z Králík zhruba v 11 hod. někteří nastoupili v Králíkách zbytek cestou. Když se jelo autobusem byli všichni radostí bez sebe. Bylo krásně sluníčko svítilo a nebe bylo téměř bez mráčku. Když jsme vyjeli nad Štíty otevřela se námi rozlehlá krajina luk a polí. Sem tam jsme vyděli ostrůvky lesů. Tu najednou jsme začali klesat do údolí a v tom údolí leželi Tátenice. Pak jsme museli opustit pahodlí luxusního autobusu, protože tam byl zákaz vjezdu. Už jsme se děsili cestou s kufry a batohy. Naštěstí tu byl Fanda a jeho auto s károu a vzal nám kufry a ostatní věci. Malé batohy jsme si nesli na zádech. Šli jsem asi 2 km do tábora. Potili jsme se vedrem. Když jsme přišli oddechli jsme si po náročné cestě. Ale nadšení vystřídalo zklamání. Holky neměli postavené stany. Atak jsme se pustili do práce. K večeru jsme byli hotový. Oběd už se nám uležel v žaludku atak jsme mohli snést večeři. K večeru jsme se si zahráli pár her. Apak už vysílení padli do spacáků. Unaveni, ale šťastní!

Den 2. - pondělí 28.7.2003

   Ráno na nás vykouklo sluníčko. Snídaně proběhla v klidu. Na ranním nástupu jsme se dozvěděli denní program. Měli jsme za úkol vyrobit oštěp a oheň bez pomocí sirek. Oštěpy proběhli vklidu ihned bylo dopoledne zaplněno prací. Po poledním klidu jsme běhali mezi překážkami, se zapálenou svíčkou. V táboře bylo už dost menší zranění. Oheň který jsme měli udělat se nikomu nepovedl.

 

Den 3. - úterý 29.7.2003

   Dopoledne jsme házeli vetšinou povedenými oštěpy a docela se nám to dařilo. Vlčata chytali rybyčky, a že jim to šlo. Odpoledne se pořádal uzlovací závod, někteří vtomto závodě neuspěli. K večeru jsme si zahráli kopanou. Začínali jsme zjišťovat, že tu nejsme sami kromě plchů a dívčího tábora.

 

Den 4. - středa 30.7.2003

   Uskutečnil se odhadovací závod na 3 kg kamenné váhy. Ty se pak vážili na vlastně ručně uděláné váze. Po poledním klidu se s nimi vrhalo. Vlčata vynášeli vodu z lodě. Večer vypukla mezi kluky ručníková válka. Osazenstvo se mlátilo hlava nehlava. K večeru náhle Marek Mach pochytil horečku a začalo to s ním jít z kopce.

 

Den 5. - čtvrtek 31.7.2003

   Dopoledne se konali řecky římské zápasy „bylo to docela bolestivé“ Ty se náhle se objevila hygiena. Vše bylo v pořádku a spokojeně odjela za svou prací. Vlčata házeli oštěpem po medvědovi. Po obědě jsme se vydali  na Lázek. O půl druhé jsme vyšli. Šli jsme asi 9 km. Museli jsme překonat pár brodů, pro někoho osudných. Kousek před cílem jsme došli narozcestí, kde začalo s prvu úporné, pak snaší stoupání. Cestou jsme si prohlíželi překrásnou přírodu. Na Lázku bylo příjemně, foukal chladný vítr. Na vrcholu byl překrásný výlet na vaši domovinu. Byl vydět Suchý vrch, který byl vzdálen 19,5 km. Cesta z pátky se zdála kradší. Do tábora jsme dorazili kolem půl sedmé. Nakonec jsme si zahráli fotbal.

 

Den 6. - pátek 1.8.2003

   Proběhla poznávačka rostlin měli jsme nato celí den. Dopoledne jsme bojovali na kládě. Většina se i vykoupala v léčivé vodě potoka. Zkontrolovali jsme sběr rostlin, někteří našli i 30 druhů rostlin a dřevin. Večer byl přepad tábora, ojedinělec schoval dívkám vlajky. Do 4:30 hod. jsme se za ním honili, někteří se ho dotkli a někdo mu viděl i do tváře. Byl celý ve vojenském oblečení, no byl to náš drahý Honza P. Přišel k nám po únavném boji

 

Den 7. - sobota 2.8.2003

   Dopoledne jsme dostali za úkol vyrobit vázanou stavbu. Někteří úkol nesplnili. Odpoledne jsme se dočkali vytouženého cíle "jít na koupaliště". Na koupališti byla i houpačka, na ní se dovádělo nejvíce. Jedinci co zůstali v táboře připravili tábor na zítřejší návštěvy.

 

Den 8. - neděle 3.8.2003

   Od rána se uklízelo ve stanech i okolo nich a celého tábora. Někteří skauti šplhali na lanech, ale šplh nebyl dokončen. Odpoledne se připravovala hranice. Rodiče už začali přijíždět. Okolo druhé hodiny už byli tady. Přiváželi nám zásoby a hromady buchet. Opustil nás i Pepa Jahn - ale mi jsme nechtěli.

 

Den 9. - pondělí 4.8.2003

Ráno bylo úkolem dokončení šplhu. Odpoledne byl šifrovací závod. Na teploměru se nám ukázala 32°C ve stínu. Bylo docela teplo. K večeru jsme hráli fotbal v rukavičkách. Bylo docela dost modřin, puchýřů a bolístek.

 

Den 10. - úterý 5.8.2003

Ráno si každý vlastnoručně vyrobil šíp. Potom proběhl překážkový běh. A součástí běhu byl boj na kládě, přeručkování lana přes vodu (nebylo to tak jednoduché) a běh do kopce. Byl započat turnaj v čistém fotbale. Vlčata navštívila na své pouti Austrálii. Skákali s plyšovým pejskem ve vaku. Marek nás opustil z důvodu nemoci.

 

Den 11. - středa 6.8.2003

Ráno jsme střílely z vyrobenými šípi. Po obědě jsme vyrazili na koupaliště „rybník“. Tam jsme měli závody v plavání. Měla se plavat zhruba 60 metrů „bylo to docela namáhavé“. Sluníčko nás stále provázelo vedrem a bude až do konce tábora. Vlčata měla za úkol vyhledat co nejvíce rostlin.

 

Den 12. - čtvrtek 7.8.2003

Ráno jsme skákaly přes vodu o tyč. Měli jsem celý den téma – tiché malování tábora. Někteří nesplnili. Odpoledne proběhl Svojsíkův závod. Byla povolena kanada. Odpoledne se měl připravovat oheň, na dnešek nebo zítřek, ale najednou byla změna. Nikdo nevěděl co se děje. Nářadí a připravené věci se stěhovali nenápadně. Čtyři skauti vymizeli z tábora.

 

Slibový oheň

Odpoledne započali práce na ohništích, přišel Fanda a všechno se přemísťuje na jiné trochu vzdálené tajné místo. Hanes, Ševa a Lukáš zmizeli s tábora. Na místě, kde se dříve usidlovali skauti jsme vybudovali nové ohniště a stavěli jsme mohutnou hranici. Večer když všichni spali, tak se všichni probudili. Slibovali tři skauti: David S., Vojta K., Robert V. a dvě vlčata: Pepa P. a Tomáš B.. Oheň plápolal do výše, chrastí práskalo a ozývali se do dálky údolí.

Po krátkém vyprávění historek se oddíl mimo pár jednotlivců vydal do tábora. Oni jednotlivci se vrátili po 3:00 ranní.

Den 13. - pátek 8.8.2003

Ráno bylo vše posunuté, po nástupu byl maratónský běh. Běželo se přes 4 km „docela namáhavý“. Na odpoledne jsme měli udělat chůdy a k večeru dohrát fotbal. Mezi tím se hrál ještě volejbal.

 

Den 14. - sobota 9.8.2003

Po nástupu jse chodilo na chůdách (někteří však ani na ně nevilezli). Potom následovalo CMT. Docela náročné na kondičku. Odpoledne jse poznávalo 20 druhů zvířat. Na sedmou byl mše ve vesničce opodál a připravoval se závěrečný oheň. Oneň byl mohutný ve tvaru pagody.

 

Den 15. - neděle 10.8.2003

Ráno jse vstávalo a začlo velké balení věcí a uklízení. Každý si snad zbalil vše a pomalu se začínali rozebírat stany a odnášek ke kuchyni. K obědu jsme měli sekanou v lese za kuchyní. Celá kuchyň se vystěhovala a začali jse do ní narovnávat podsady. Byla to těžká práce pro některé. Autobus nás čekal na 15:00 v Tatenicích. Někdo se už těšil domů a někdo zase ne. Takový byl osud tábora na Kopretinové louce.