Administrace   Roh
 
Obecní úřad
Historie
Současnost
Informace
Návštěvnost

TOPlist

Formuláře


Zde jsou umístěny formuláře ke stažení ve formátu PDF.

K jejich prohlížení a tisku musíte mít ve svém počítači program Acrobat Reader.

Pokud takový program v počítači nemáte, můžete si jej stáhnout a nainstalovat zde.

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

( §8,9, zákona č. 114/1992 Sb.,§8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.)OHLÁŠENÍ DROBNÉ STAVBY
(
podle § 57 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)

OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV(podle § 57 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 12 vyhlášky č. 132/1998 Sb.)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
(podle § 58 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

jahoda01.jpg


Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

( §8,9, zákona č. 114/1992 Sb.,§8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.)

 

1. Žadatel :

(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)

jméno a příjmení - název ________________________________________________________

adresa bydliště - sídla ________________________________________________________

IČO ( tel.) ________________________________________________________

2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí :

katastrální území číslo pozemku kultura výměra

3. Popis dřevin které mají být káceny :

Parcela číslo:

Druh dřeviny:

Počet ks:

Obvod kmene ve výšce 130 cm:

Velikost plochy kácených keřů:

4. Důvod kácení : _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

5. Navržená náhradní výsadba : _____________________________________________

6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku ________________________________

V ____________ dne :_________________ _____________________________

Podpisy žadatelů:

Přílohy :

Výpis z katastru nemovitostí (originály nebo ověřené kopie listů vlastnictví zhotovených katastrálním

úřadem) s vyznačením vlastnictví popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům,možno

doložit čestným prohlášením

Snímek pozemkové mapy

Situační nákres umístění dřevin včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů a hranic

pozemků

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení

Prohlašuji tímto, že jsem majitelem- nájemcem (nehodící škrkněte) pozemků uvedených

v této žádosti o pokácení dřevin pč.:…………………….. v k.ú…………………………

V ……………….. dne…………………….

Podpis majitele,nájemce :
Copyright © Internetové stránky obce Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 19.03. 2006 (2183 čtenářů)

[ Zpět ]


2006 - UNITED-NUKE http://united-nuke.openland.cz/lang/czech